Összesített nevezés a földrajzversenyre – 2018

Kérjük a kollégákat, hogy ellenőrizzék a beérkezett nevezéseket!

További nevezéseket még január 31-ig elfogadunk. Újabb nevezés/pótlás esetén ne küldjék el a már nevezett versenyzők adatait újra!

Javasoljuk, hogy a versenyzők rendszeresen nézzék a Földrajz Magazin Facebook vagy Twitter oldalát.

NEVEZÉSEK (2018.01.15.)

Versenykiírás 2018

XXV. LESS NÁNDOR FÖLDRAJZVERSENY (2017-2018)

1. A XXV. Less Nándor országos földrajzverseny meghirdetője: a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat.

2. A verseny célja és kategóriái

A verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szűkebb-tágabb környezetüket, a földrajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. Olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat.

A verseny kategóriái:

I/A kategória: 7. évfolyam

I/B kategória: 8. évfolyam

II. kategória: 9. évfolyam (10. évfolyam, ha abban az évben tanulják a természetföldrajzot)

III. kategória: 10-11-12. évfolyam

3. A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden olyan tanuló indulhat, akit a megadott határidőig a versenykiírásnak megfelelően nevezett az iskolája, továbbá a megadott határidőig befizették (átutalták) a rendező számára a nevezési díjat.

4. A versenyen való részvétel kizáró okai

A versenyt a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat szervezi. A versenyen a szervezők közeli hozzátartozói nem indulhatnak.

A nevezési díj befizetésének elmaradása kizáró ok.

5. A verseny témája, ismeretanyaga

I/A kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség, A szilárd Föld, Gazdasági, pénzügyi alapismeretek, Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Amerika földrajza

I/B kategória

 • Első forduló: Ázsia földrajza, Helyünk Európában és a Kárpát-medencében, Magyarország földrajza
 • Második forduló: az első forduló témakörei, A szomszéd országok és Közép-Európa

II. kategória

 • Első forduló: Csillagászati és térképészeti ismeretek, A kőzetburok, A levegőburok, a kijelölt geoszférák globális problémái
 • Döntő: az első forduló témakörei, A vízburok

III. kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség vonatkozásai a kategória további témaköreire, Népességföldrajz, Településföldrajz, A világgazdaság jellemző folyamatai, Ázsia földrajza, Amerika földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Magyarország, Európa földrajza, Földünk globális problémái

6. A verseny fordulóinak rövid leírása

Az első forduló leírása

Az első forduló kinyomtatott írásbeli feladatlapjait a saját iskolájukban töltik ki a versenyzők. A feladatlapokat az iskolák a verseny napját megelőző héten kapják meg. A versenyt az érettségi szabályzat szerint kell megszervezni, az első fordulóról jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő tanárok földrajz szakosak nem lehetnek. A feladatlapok 100 pontosak.

A döntő leírása

 • Időpont: (írásbeli: 2018. április 20. 14.00; szóbeli: 2018. április 21. 8.00)
 • A döntő írásbeli (50 pont) és szóbeli (50 pont) fordulóból áll. A két forduló összpontszáma határozza meg a végeredményt. Az I. forduló eredménye nem számít a végeredménybe.
 • A döntő írásbeli és szóbeli vizsgarészének lehetséges feladattípusai:

– a versenyző által húzott téma kidolgozása, az összefüggések értelmezése, önálló kifejtése, gondolattérkép készítése (atlasz használható),
– ábra és/vagy képelemzés,
– gyakorlati feladatok (egyszerű vizsgálatok, pl. kőzet-, víz-, talajvizsgálat).

7. Ajánlott irodalom

  • A forgalomban lévő közép- és általános iskolai tankönyvek, atlaszok. (Nem szükséges a versenyzőnek mindegyiket használni, elegendő a saját tankönyve.)
  • Az I/A és I/B kategóriához az EKE-OFI által készített tankönyv (FI-506010701/1, Újgenerációs, FI-506010801). A feladattípusok megismerése (egyszerű megfigyelések, vizsgálódások, gondolkodtató feladatok, gondolati térképek készítése stb.) céljából ajánljuk.
  • A Földrajz Magazin (földrajzmagazin.hu) honlapon “less2018″ címkével megjelölt és a menüben is elérhető cikkek az adott kategória tartalmához, témaköreihez kapcsolódva.

Felkészítő tanároknak ajánljuk!

 • Tanári kézikönyv az FI-506010701/1 számú 7. évfolyamos földrajzkönyvhöz. Letölthető innen.

 

8. A nevezés módja, határideje

 • A nevezés kizárólag az innen letölthető nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével történhet. A nevezési határidő: 2018. január 12-ig!
 • A nevezésről a számlát 2018. január 26-ig küldi meg a szervező.
 • A nevezési díj átutalásának határideje: 2018. február 16. (péntek)
 • Számlatulajdonos és számlaszám: Földrajzverseny Alapítvány OTP BANK 11734262-20000662
 • Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az intézmény nevét és a kiállított számla sorszámát!
 • A nevezési díj átutalásáról szóló igazolás másolatát nem kell elküldeni.
 • A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. Az érvényes nevezéseket várhatóan 2018. február 23-ig közzé tesszük honlapunkon.
 • Nevezési díj: 2.000,- Ft/versenyző

9. Fordulók

I. forduló: 2018. március 5. (hétfő) 14-16 óra

II. forduló (döntő): 2018. április 20-21. – Debreceni Egyetem, Debrecen

10. A továbbjutás feltétele, módja az első fordulóból

A verseny döntőjébe kategóriánként az a legfeljebb húsz tanuló jut, aki a legtöbb pontot érte el az első fordulóban.

11. Az eredmények közzétételének módja

A verseny szervezője interneten (www.foldrajzverseny.hu; less.foldrajzverseny.hu) tájékoztatja a versenyzőket és iskoláikat az eredményekről (ennek várható időpontja: 2018. március 26.). A döntőbe jutott tanulókat e-mailben az iskolájukon keresztül is értesítik.

12. Díjazás

A kategóriagyőztesek és felkészítő tanáraik Less Nándor Díjat kapnak (díszoklevél, bronzplakett), valamint a versenyzők 10.000 Ft értékű tárgyjutalomban részesülnek. A II. helyezettek 7.000 Ft értékű, a III. helyezettek 5.000 Ft értékű tárgyjutalmat kapnak oklevéllel. Minden további versenyző tárgyjutalomban részesül.

13. A szervezők elérhetősége

Arday István, Tel: 70/94-96-810

e-mail: kapcsolat@foldrajzverseny.hu

VERSENYKIÍRÁS 2018 (letöltés, pdf)

2017-es feladatlapok megoldásokkal (letöltés, .zip)

Információk a döntőről

A verseny időpontja: 2017. április 21-22.

A döntő forgatókönyve

Élettudományi épület (megnyitó, írásbeli)

Matematikai és Földtudományi épület (szóbeli)

A Debreceni Egyetem térképe (pdf)

Utazási információk

Meghívó

A Szent József Kollégium kérése: A vendégnyilatkozatot kinyomtatva és aláírva adják le a helyszínen a szállást igénybe vevő iskolák (függetlenül attól, hogy már elküldték e-mailben).

A XXIV. Less Nándor földrajzverseny 1. fordulójának eredménye

Kedves Versenyzők! Kedves Kollégák!

Köszönjük a türelmüket. Külön köszönjük a felkészítő tanároknak a javítást. 

 • Az eredményeket tartalmazó táblázatban alul találják különböző színű lapfüleken a kategóriánkénti eredményt. A döntőbe nem jutott versenyzők az online fordulóra kapott azonosító (néhány tanuló a monogramja és iskolája) alapján találja meg az eredményét.
 • A döntőbe jutott versenyzők iskoláit, felkészítő tanárait hamarosan e-mailben is tájékoztatjuk a további teendőkről, azonban kérjük, hogy folyamatosan figyeljék a honlapon közzétett információkat is!

AZ EREDMÉNYEK LETÖLTÉSE

 • A foldrajzverseny.hu oldalon is megtekinthetők az online feladatok. Azok a tanulók, akik interneten megoldották a feladatokat, megnézhetik az eredményeiket az azonosító és a jelszó felhasználásával. A felkészítő tanárok is böngészhetik a feladatokat (a nyilvános azonosító és jelszó a nyitóoldal alján található tájékoztatóban szerepel).

(2017.03.28., 17:00)

Az 1. forduló megoldásai

Az első forduló megoldásai egyben (tömörítve)

1. Az 1/A, 1/B és a II. kategória feladatlapjainak javításakor ügyeljenek a következőre: ha a feladatban meghatározott válaszlehetőségek számánál többet jelöl be a versenyző, akkor ott minden további bejelölés esetén pontot kell levonni! Pl. Ha 5 válaszlehetőség közül kettőt kell kiválasztani (ezt a feladatleírás meghatározza), de a versenyző 4 választ jelöl meg, akkor 2 pontot le kell vonni, azaz a versenyző által megjelölt 4 válasz közül 2 helyes, 2 helytelen, akkor a pontszáma  pont. 

2. Kérjük a kollégákat, hogy a versenyzők által elért pontszámokat írják annak a táblázatnak az utolsó oszlopába, amelyben korábban elküldtük a versenyfelület eléréséhez szükséges azonosítót és a jelszót. Ezt a táblázatot küldjék el a kapcsolat@foldrajzverseny.hu címre legkésőbb 2017. március 20-án (hétfő) 18 óráig.

3. A kijavított értékelőlapokat legkésőbb 2017. március 20-án elsőbbségi levélként adják postára.

A postacím:

Földrajzverseny Alapítvány

3533 Miskolc, Vasgyári út 2.