Versenykiírás – 2018/2019

XXVI. LESS NÁNDOR FÖLDRAJZVERSENY (2018-2019)

 1. A XXVI. Less Nándor országos földrajzverseny meghirdetője: a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat.

 

 1. A verseny célja és kategóriái

A verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szűkebb-tágabb környezetüket, a földrajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. További cél, hogy a tanulók rugalmasan ismerjék meg a nyitott és globális világot, a természetföldrajzi jellemzők megismerésén, a topográfiai tudás és a térbeli tájékozódás képesség megszerzése mellett értsék a világ működését és különböző típusú kapcsolatrendszereit, kiszolgáltatottságait, azok összefüggésrendszerét, hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásaira.

A versenyt olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat. A verseny célja az is, hogy hozzájáruljon a földrajztanítás tartalmi, de főként módszertani megújításához. E cél megvalósítása érdekében folyamatosan modernizáljuk a feladattípusokat is.

A verseny kategóriái:

I/A kategória: 7. évfolyam

I/B kategória: 8. évfolyam

 1. kategória: 9. évfolyam (10. évfolyam, ha abban az évben tanulják a természetföldrajzot)

III. kategória: 10-11-12. évfolyam

 

 1. A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden olyan tanuló indulhat, akit a megadott határidőig a versenykiírásnak megfelelően nevezett az iskolája, továbbá a megadott határidőig befizették (átutalták) a rendező számára a nevezési díjat.

 

 1. A versenyen való részvétel kizáró okai

A versenyt a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat szervezi. A versenyen a szervezők közeli hozzátartozói nem indulhatnak.

A nevezési díj befizetésének elmaradása kizáró ok.

 

 1. A verseny témája, ismeretanyaga

I/A kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség, A szilárd Föld, Gazdasági, pénzügyi alapismeretek, Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Amerika földrajza

I/B kategória

 • Első forduló: Ázsia földrajza, Helyünk Európában és a Kárpát-medencében, Magyarország földrajza
 • Második forduló: az első forduló témakörei, A szomszéd országok és Közép-Európa

II. kategória

 • Első forduló: Csillagászati és térképészeti ismeretek, A kőzetburok, A levegőburok, a kijelölt geoszférák globális problémái
 • Döntő: az első forduló témakörei, A vízburok

III. kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség vonatkozásai a kategória további témaköreire, Népességföldrajz, Településföldrajz, A világgazdaság jellemző folyamatai, Ázsia földrajza, Amerika földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Magyarország, Európa földrajza, Földünk globális problémái

 

 1. A verseny fordulóinak rövid leírása

Az első forduló leírása

Az első forduló kinyomtatott írásbeli feladatlapjait a saját iskolájukban töltik ki a versenyzők. A feladatlapokat az iskolák a verseny napját megelőző héten kapják meg. A versenyt az érettségi szabályzat szerint kell megszervezni, az első fordulóról jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő tanárok földrajz szakosak nem lehetnek. A feladatlapok 100 pontosak.

A döntő leírása

 • Időpont: (írásbeli: 2019. április 26. 14.00; szóbeli: 2019. április 27. 8.00)
 • A döntő írásbeli (50 pont) és szóbeli (50 pont) fordulóból áll. A két forduló összpontszáma határozza meg a végeredményt. Az I. forduló eredménye nem számít a végeredménybe.
 • A döntő írásbeli és szóbeli vizsgarészének lehetséges feladattípusai:

– a versenyző által húzott téma kidolgozása, az összefüggések értelmezése, önálló kifejtése, gondolattérkép készítése (atlasz használható),

– ábra és/vagy képelemzés,

– gyakorlati feladatok (egyszerű vizsgálatok, pl. kőzet-, víz-, talajvizsgálat).

 

 1. Ajánlott irodalom
 • A forgalomban lévő közép- és általános iskolai tankönyvek, atlaszok. (Nem szükséges a versenyzőnek mindegyiket használni, elegendő a saját tankönyve.)
 • Az I/A és I/B kategóriához az OFI által készített újgenerációs tankönyv (FI-506010701/1, FI-506010801/1). A feladattípusok megismerése (egyszerű megfigyelések, vizsgálódások, gondolkodtató feladatok, gondolattérképek készítése stb.) céljából ajánljuk.
 • A Földrajz Magazin (földrajzmagazin.hu) honlapon “less2019″ címkével megjelölt és a menüben is elérhető cikkek az adott kategória tartalmához, témaköreihez kapcsolódva.

 

 1. A nevezés módja, határideje
 • A nevezés kizárólag a less.foldrajzverseny.hu honlapon lévő nevezési lap kitöltésével történhet. A nevezési határidő: 2019. január 11. (péntek)
 • A nevezésről a számlát 2019. január 25-ig küldi meg a szervező.
 • A nevezési díj átutalásának határideje: 2019. február 15. (péntek)
 • Számlatulajdonos és számlaszám: Földrajzverseny Alapítvány OTP BANK 11734262-20000662
 • Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az intézmény nevét és a kiállított számla sorszámát!
 • A nevezési díj átutalásáról szóló igazolás másolatát nem kell elküldeni.
 • A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. Az érvényes nevezéseket várhatóan 2019. február 25-ig közzé tesszük honlapunkon.
 • Nevezési díj: 2.000,- Ft/versenyző

 

 1. Fordulók
 2. forduló: 2019. március 4. (hétfő) 14-16 óra
 3. forduló (döntő): 2019. április 26-27.  – Debreceni Egyetem, Debrecen

 

 1. A továbbjutás feltétele, módja az első fordulóból

A verseny döntőjébe kategóriánként a legtöbb pontot elért 20[1] versenyző jut.

 

 1. Az eredmények közzétételének módja

A verseny szervezője a verseny honlapján (less.foldrajzverseny.hu) tájékoztatja a versenyzőket és iskoláikat az eredményekről (ennek várható időpontja: 2019. március 26.).

 

 1. Díjazás

A kategóriagyőztesek és felkészítő tanáraik Less Nándor Díjat kapnak (díszoklevél, bronzplakett[2]), valamint a versenyzők 10.000 Ft értékű tárgyjutalomban részesülnek. A II. helyezettek 7.000 Ft értékű, a III. helyezettek 5.000 Ft értékű tárgyjutalmat kapnak oklevéllel. Minden további versenyző oklevele kap és tárgyjutalomban részesül.

 

 1. A szervezők elérhetősége

Arday István, Tel: 70/94-96-810

e-mail: kapcsolat@foldrajzverseny.hu

[1] A tervezett létszám a versenybizottság döntésétől függően változhat.

[2] A bronzplakett készítője: Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész

Tudnivalók a döntőről

A döntő tervezett forgatókönyve

Meghívó

A szállások listája

 • A szállásfoglalás és fizetés egyénileg (iskolánként) történik. Ezekben a kollégiumokban nincs lehetőség étkezésre (vacsora, reggeli). A pénteki vacsoráról és a szombati reggeliről a résztvevő gondoskodik.
 • Április 21-én (szombaton) ebédet díjtalanul biztosítunk a résztvevőknek (versenyzőknek, kísérő tanároknak) az egyetemi menzán. Kétféle levesből és háromféle főételből választhatnak. Az ebédre a pénteki regisztrációkor kell jelentkezni, akkor kapják meg az ebédjegyet.
 • A szállásfoglalás határideje: április 13.
 • Az egyetem területén nem lehet díjtalanul parkolni, azonban a közeli utcákban igen.

(Az információkat folyamatosan bővítjük. Frissítve: 04.12. 10 óra)

Döntőbe jutottak – 2018

Az alábbiakban közöljük a döntőbe jutottak névsorát. A versenyzők értékelőlapját a versenybizottság átnézte, szükség esetén a szaktanári javításokat és a pontokat módosította. A döntőbe jutott versenyzők létszámáról kategóriánként minden alkalommal a versenybizottság dönt.

Tájékoztatjuk az iskolákat, hogy a döntőbe jutásról külön értesítést nem küldünk.

A döntő részleteiről április 5. után találnak bővebb információt (szállás, étkezés, helyszín, program) ezen a honlapon.

A döntőbe jutottak névsora kategóriánként:

1/A kategória (7. évfolyam, 21 fő)

1/B kategória (8. évfolyam, 23 fő)

2. kategória (9. évfolyam, 20 fő)

3. kategória (10-12. évfolyam, 23 fő)

Hivatalos tájékoztató levél

Gratulálunk!

Megoldások és feladatlapok

Kedves Kollégák!

Az alábbiakban letölthetik a feladatlapokat a javítási útmutatókkal (megoldásokkal) együtt. Kérjük, hogy a javítási útmutató alapján javítsanak, az észrevételeiket, javaslataikat a less.foldrajzverseny.hu e-mailcímre küldjék!

FONTOS! A kijavított értékelőlapokat a levélben és a javítási útmutatóban is megadott címre küldjék! Kérjük, hogy a határidőt tartsák be! Köszönjük

FELADATLAPOK

1/A kategória    |   1/B kategória    |    2. kategória    |   3. kategória

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1/A kategória  (javított)  |   1/B kategória    |    2. kategória    |  3. kategória

Összesített nevezés a földrajzversenyre – 2018

Kérjük a kollégákat, hogy ellenőrizzék a beérkezett nevezéseket!

További nevezéseket még január 31-ig elfogadunk. Újabb nevezés/pótlás esetén ne küldjék el a már nevezett versenyzők adatait újra!

Javasoljuk, hogy a versenyzők rendszeresen nézzék a Földrajz Magazin Facebook vagy Twitter oldalát.

NEVEZÉSEK (2018.01.15.)

Versenykiírás 2018

XXV. LESS NÁNDOR FÖLDRAJZVERSENY (2017-2018)

1. A XXV. Less Nándor országos földrajzverseny meghirdetője: a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat.

2. A verseny célja és kategóriái

A verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szűkebb-tágabb környezetüket, a földrajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. Olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat.

A verseny kategóriái:

I/A kategória: 7. évfolyam

I/B kategória: 8. évfolyam

II. kategória: 9. évfolyam (10. évfolyam, ha abban az évben tanulják a természetföldrajzot)

III. kategória: 10-11-12. évfolyam

3. A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden olyan tanuló indulhat, akit a megadott határidőig a versenykiírásnak megfelelően nevezett az iskolája, továbbá a megadott határidőig befizették (átutalták) a rendező számára a nevezési díjat.

4. A versenyen való részvétel kizáró okai

A versenyt a Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat szervezi. A versenyen a szervezők közeli hozzátartozói nem indulhatnak.

A nevezési díj befizetésének elmaradása kizáró ok.

5. A verseny témája, ismeretanyaga

I/A kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség, A szilárd Föld, Gazdasági, pénzügyi alapismeretek, Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Amerika földrajza

I/B kategória

 • Első forduló: Ázsia földrajza, Helyünk Európában és a Kárpát-medencében, Magyarország földrajza
 • Második forduló: az első forduló témakörei, A szomszéd országok és Közép-Európa

II. kategória

 • Első forduló: Csillagászati és térképészeti ismeretek, A kőzetburok, A levegőburok, a kijelölt geoszférák globális problémái
 • Döntő: az első forduló témakörei, A vízburok

III. kategória

 • Első forduló: A földrajzi övezetesség vonatkozásai a kategória további témaköreire, Népességföldrajz, Településföldrajz, A világgazdaság jellemző folyamatai, Ázsia földrajza, Amerika földrajza
 • Döntő: az első forduló témakörei, Magyarország, Európa földrajza, Földünk globális problémái

6. A verseny fordulóinak rövid leírása

Az első forduló leírása

Az első forduló kinyomtatott írásbeli feladatlapjait a saját iskolájukban töltik ki a versenyzők. A feladatlapokat az iskolák a verseny napját megelőző héten kapják meg. A versenyt az érettségi szabályzat szerint kell megszervezni, az első fordulóról jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő tanárok földrajz szakosak nem lehetnek. A feladatlapok 100 pontosak.

A döntő leírása

 • Időpont: (írásbeli: 2018. április 20. 14.00; szóbeli: 2018. április 21. 8.00)
 • A döntő írásbeli (50 pont) és szóbeli (50 pont) fordulóból áll. A két forduló összpontszáma határozza meg a végeredményt. Az I. forduló eredménye nem számít a végeredménybe.
 • A döntő írásbeli és szóbeli vizsgarészének lehetséges feladattípusai:

– a versenyző által húzott téma kidolgozása, az összefüggések értelmezése, önálló kifejtése, gondolattérkép készítése (atlasz használható),
– ábra és/vagy képelemzés,
– gyakorlati feladatok (egyszerű vizsgálatok, pl. kőzet-, víz-, talajvizsgálat).

7. Ajánlott irodalom

  • A forgalomban lévő közép- és általános iskolai tankönyvek, atlaszok. (Nem szükséges a versenyzőnek mindegyiket használni, elegendő a saját tankönyve.)
  • Az I/A és I/B kategóriához az EKE-OFI által készített tankönyv (FI-506010701/1, Újgenerációs, FI-506010801). A feladattípusok megismerése (egyszerű megfigyelések, vizsgálódások, gondolkodtató feladatok, gondolati térképek készítése stb.) céljából ajánljuk.
  • A Földrajz Magazin (földrajzmagazin.hu) honlapon “less2018″ címkével megjelölt és a menüben is elérhető cikkek az adott kategória tartalmához, témaköreihez kapcsolódva.

Felkészítő tanároknak ajánljuk!

 • Tanári kézikönyv az FI-506010701/1 számú 7. évfolyamos földrajzkönyvhöz. Letölthető innen.

 

8. A nevezés módja, határideje

 • A nevezés kizárólag az innen letölthető nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével történhet. A nevezési határidő: 2018. január 12-ig!
 • A nevezésről a számlát 2018. január 26-ig küldi meg a szervező.
 • A nevezési díj átutalásának határideje: 2018. február 16. (péntek)
 • Számlatulajdonos és számlaszám: Földrajzverseny Alapítvány OTP BANK 11734262-20000662
 • Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az intézmény nevét és a kiállított számla sorszámát!
 • A nevezési díj átutalásáról szóló igazolás másolatát nem kell elküldeni.
 • A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. Az érvényes nevezéseket várhatóan 2018. február 23-ig közzé tesszük honlapunkon.
 • Nevezési díj: 2.000,- Ft/versenyző

9. Fordulók

I. forduló: 2018. március 5. (hétfő) 14-16 óra

II. forduló (döntő): 2018. április 20-21. – Debreceni Egyetem, Debrecen

10. A továbbjutás feltétele, módja az első fordulóból

A verseny döntőjébe kategóriánként az a legfeljebb húsz tanuló jut, aki a legtöbb pontot érte el az első fordulóban.

11. Az eredmények közzétételének módja

A verseny szervezője interneten (www.foldrajzverseny.hu; less.foldrajzverseny.hu) tájékoztatja a versenyzőket és iskoláikat az eredményekről (ennek várható időpontja: 2018. március 26.). A döntőbe jutott tanulókat e-mailben az iskolájukon keresztül is értesítik.

12. Díjazás

A kategóriagyőztesek és felkészítő tanáraik Less Nándor Díjat kapnak (díszoklevél, bronzplakett), valamint a versenyzők 10.000 Ft értékű tárgyjutalomban részesülnek. A II. helyezettek 7.000 Ft értékű, a III. helyezettek 5.000 Ft értékű tárgyjutalmat kapnak oklevéllel. Minden további versenyző tárgyjutalomban részesül.

13. A szervezők elérhetősége

Arday István, Tel: 70/94-96-810

e-mail: kapcsolat@foldrajzverseny.hu

VERSENYKIÍRÁS 2018 (letöltés, pdf)

2017-es feladatlapok megoldásokkal (letöltés, .zip)